Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

07 – čísla strán

Najskôr si zopakujeme niečo z minulého týždňa:

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 10 odstavcov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu (Word alebo Writer).
 2. Dokument si uložte do svojho priečinka.
 3. Označte celý text a aplikujte naň štýl „normálny“.
 4. Pridajte do textu na 3 rôzne miesta do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 5. Vytvorte si vlastný štýl s názvom ŠtýlPreKapitolu tak, aby spĺňal nasledovné kritériá:
  • celý riadok, v ktorom sa nachádza slovo Kapitola, bude podfarbený nejakou farbou
  • celý riadok, v ktorom sa nachádza slovo Kapitola, bude orámovaný zo všetkých strán, pričom vzdialenosť orámovania od obsahu bude 0,5cm. Zvoľte nejakú vhodnú farbu orámovania.
  • veľkosť písma nastavte na 18pt, tučné
  • pred odstavcom a za odstavcom nastavte rozostup na 1cm
  • na kapitoly použite ľubovoľné číslovanie

A teraz novinky:

 1. Pridajte do dokumentu čísla strán – nech sú umiestnené v pätičke a nech sú v tvare <= 1 =>, <= 2 =>, atď.
 2. Vložte na začiatok dokumentu prázdnu stranu (nie entermi!).
 3. Na prvú stranu napíšte text: Lorem ipsum, pokus druhý. Na tento text si potom vytvorte vlastný štýl s nasledujúcimi vlastnosťami:
  • zarovnanie bude uprostred
  • veľkosť textu 32pt, tučné
  • pred odsek vložte rozostup 10cm
 4. Číslovanie strán sa na úplne prvej – titulnej – strane nemá objavovať, číslo zobrazené na druhom liste bude 2.
 5. Skúste teraz upraviť číslovanie strán, aby číslo zobrazené na druhom liste bolo 1.
 6. Upravte štýl použitý na jednotlivé odseky tak, aby bol zarovnaný do bloku.
 7. Takto by to malo vyzerať.