Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

04 – export do PNG a komprimovanie

Na tejto hodine sme si v rýchlosti ukázali, že aj v Inkscape sa dá pracovať s textom, okrem toho sme si ukázali aj dve veci, ktoré budete potrebovať k budúcotýžňovej hodnotenej aktivite – export do PNG a komprimovanie súborov. K týmto dvom pripájam video.