Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

06 – textové editory – vytváranie vlastného štýlu

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 10 odstavcov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu.
 2. Dokument si uložte. Hneď teraz.
 3. Pridajte do textu na 3 rôzne miesta do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 4. Vytvorte nový štýl s názvom „Kapitola“, ktorému nastavíte tieto parametre:
  • veľkosť písma 18, tučné
  • bude číslovaný takto: 1. Kapitola, 2. Kapitola, atď.
  • pred textom bude 0,5cm odsadenie
  • nad odsekom bude 1cm rozostup
  • pod odsekom bude 0,5cm rozostup
  • zospodu a zľava bude orámovaný dvojitou čiarou hrúbky 0,50pt, pričom vzdialenosť tejto čiary od textu bude 0,5cm
 5. Aplikujte tento štýl na všetky 3 názvy kapitol.
 6. Teraz upravte číslovanie tak, aby to vyzeralo nasledovne: – 1. – Kapitola, – 2. – Kapitola, atď.
 7. Upravte štýl, ktorý je použitý na jednotlivé odseky (nie názvy kapitol) tak, aby bol text zarovnaný do bloku.
 8. Vložte do dokumentu hlavičku:
  • text hlavičky bude „Lorem ipsum, pokus prvý.“
  • upravte jej štýl tak, aby písmo bolo tučné, veľkosť 10, zarovnané vpravo
 9. Vložte do dokumentu pätičku:
  • v pätičke bude iba číslo strany umiestnené uprostred strany
  • okolo čísla budú pomlčky, bude to teda vyzerať takto: -1-, -2-, atď.
 10. A takto by to malo vyzerať.
 11. Skúste si teraz ešte vložiť ďalšiu kapitolu, na ktorú aplikujete štýl Kapitola. Sledujte, čo sa udeje.