Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

12 – asymetrické šifrovanie

Šifrovanie ako také sa dá deliť do rôznych kategórií a skupín, vo svete informatiky ma zmysel hovoriť hlavne o symetrickom a asymetrickom šifrovaní.

 

Symetrické šifry

 

  • kľúče pre šifrovanie a dešifrovanie sú rovnaké
  • vyžadujú, aby sa príjemca i odosielateľ vopred dohodli na kľúči, a potom ho tajili
  • problém s výmenou kľúča – zvyšuje sa možnosť prezradenia
  • napr. Vigenerova šifra

 

Asymetrické šifry

  • dva kľúče: verejný a súkromný
  • prostredníctvom verejného kľúča sa správa šifruje a pomocou súkromného sa dešifruje (alebo naopak)
  • majiteľ svoj verejný kľúč poskytne všetkým partnerom, s ktorými chce komunikovať, a oni správy prostredníctvom neho zašifrujú
  • dekódovať túto správu možno už len prostredníctvom privátneho kľúča

 

Kde v praxi sa využíva asymetrické šifrovanie?

Využívate ho častejšie, ako si myslíte…

… len o tom neviete.

Napríklad pri prezeraní všetkých webov, ktorých adresy začínajú https://www…..

https1https2
A ešte aj v elektronickom podpise… Lebo áno, to naozaj nie je podpis vytvorený digitálnym perom na špeciálnej podložke!
elektronicky podpis 1elektronicky podpis 2