Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

06 – úvod do práce v GIMPe

Dnes trošku nadviažeme na teóriu z minulého týždňa. Na online hodine si prejdeme (alebo sme si už prešli) pár základných vecí, čo treba o GIMPe vedieť, a hneď potom skúšame:

  1. Vytvorte si nový obrázok s veľkosťou 640x400px.
  2. Čokoľvek nakreslite. Naozaj čokoľvek (nech toho nie je veľa, nech je to robota hotová za pár sekúnd).
  3. Vyexportujte to ako bitmapu (formát bmp).
  4. Nájdite vyexportovaný obrázok vo svojom počítači a v jeho vlastnostiach zistite, akú má veľkosť. Overte si, že vzorec na výpočet veľkosti nekomprimovaného obrázku naozaj funguje.
  5. Ešte raz sa vráťte k pôvodnému obrázku a zmeňte jeho farebný mód (hore v menu „Obrázok“ => „Farebný režim“ (druhé zhora)) na Grayscale – odtiene šedej. Vyexportujte ho znova ako bmp. Aká je jeho veľkosť v porovnaní s pôvodným obrázkom využívajúcim RBG farby?
  6. Vyexportujte obrázok v odtieňoch sivej opäť – tentokrát ako jpg. Zistite jeho veľkosť. Zmena, čo?