Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Chránené heslom: 12 – posúvanie objektov canvasu