Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Chránené heslom: 10 – opakovanie