Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

3. ročník GMET (2)

Milí štvrtáci,
možno v tomto polroku budú aj nejaké domáce úlohy, skôr ale očakávajte prácu v škole – napíšeme si niekoľko (momentálne netuším koľko) testov z programovania – tomu sa totiž budeme venovať značnú časť tohto polroka. Okrem toho nás čaká aj teória – hardware a software.

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) udelím 0 bodov pre všetkých aktérov plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).