Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Projekt (tabuľkový kalkulátor)

Vašou predchádzajúcou domácou úlohou bolo vymyslieť 5 rôznych otázok. Teraz prichádza čas na to, aby ste získali na tieto otázky odpovede!

 

1. Vytvorte google formulár, pošlite ho čo najväčšiemu počtu ľudí a zozbierajte aspoň 25 odpovedí na všetky vaše otázky (teda odpovede aspoň od 25 ľudí). Rozhodne vám odporúčam pridať si otázku o pohlaví (keďže to môže byť zaujímavé pri vyhodnocovaní zozbieraných dát) a otázku o veku. (4 body)

 

2. Zdieľajte tento formulár aj so mnou, pričom so mnou nezabudnite nazdieľať aj spreadsheet (tabuľkový kalkulátor) s výsledkami.

 

3. Nájdite priemerné hodnoty, minimá a maximá z odpovedí na každú z vašich otázok. (4,5 bodov)

 

4. Nájdite nejaký spôsob, ako použiť IF funkciu alebo COUNTIF alebo COUNTIFS alebo AVERAGEIF alebo akúkoľvek inú zložitejšiu funkciu (možno sa naučíte používať niečo nové, s čím sme v škole nepracovali) najmenej v štyroch rôznych prípadoch (napr. môžete vymyslieť 4 rôzne otázky podobné tým, aké sme mali v škole v priebehu posledných hodín – napr. Koľko mužov je vyšších než vaša učiteľka?). (6 bodov)

 

5. Vytvorte aspoň dva grafy (tak, aby zobrazovali nejaké „rozumné“ dáta). (3 body)

 

6. Vytvorte iný zošit vo vašom spreadsheete, do ktorého pridáte popis vašich výsledkov (krátke závery z vášho malého výskumu). Napríklad: Zistil som, že priemerný počet izieb v domoch mojich priateľov je 4, čiže to pravdepodobne znamená, že väčšina z nich má svoju vlastnú izbu (teda ju nemusí zdieľať so svojím súrodencom). (2,5 bodov)

 

Deadline

  • 3BF: 13.11.2016 o 23:59
  • 3AF: 23.11.2016 o 23:59
  • 2C: 23.11.2016 o 23:59
  • 2A: 28.11.2016 o 23:59
  • SexA: 28.11.2016 o 23:59
  • SexB: 28.11.2016 o 23:59