Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

E-learning a Web 2.0

E-learning

 • všeobecný výraz zahrňujúci akékoľvek použitie digitálnych technológií za účelom podpory učenia a učenia sa
 • tento pojem môže popisovať použitie rôznych technológií a nástrojov, ktoré podporujú učenie v rôznych kontextoch – face-to-face vzdelávanie a vzdelávanie na diaľku

 

Blended learning – zmiešané vzdelávanie

 • kombinuje face-to-face vzdelávanie a inovatívne používanie digitálnych technológií

 

Online learning

 • forma vzdelávania prebiehajúca primárne cez internet
 • slúži hlavne tým, ktorí sú geograficky vzdialení od vzdelávacieho zariadenia a tak nemajú prístup ku tradičnému vzdelávaniu v triedach

 

MOOC

 • znamená to “massive open online course”:
  • massive, keďže zvyčajne sa do kurzov môžu zapísať tisíce ľudí;
  • open, keďže väčšina kurzov je zadarmo (platí sa zvyčajne iba za certifikát)
  • online, pretože celý kurz prebieha cez internet.
 • www.coursera.org

 

Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0

 • Web 1.0
  • read-only web (Web iba na čítanie)
  • obyčajný používateľ nemal možnosť pridávať obsah, mohol si ho iba čítať
 • Web 2.0
  • umožňuje aj bežným používateľom zapájať sa do tvorby obsahu webu bez potreby technických vedomostí
 • Web 3.0
  • obsah webu bude generovaný strojmi
  • Web 3.0 bude nasledujúcim logickým krokom v evolúcii Internetu

 

Nástroje webu 2.0

 • blogy
  • pôvodne sa nazývali ako web log-y, čiže webové zápisky, potom sa to slovnou hračkou zmenilo na we blog (čiže my blogujeme) a neskôr na obyčajný blog
  • je to stránka s nejakými informáciami publikovaná na internete, ktorá veľmi často pozostáva z článkov písaných neformálnym spôsobom (nazývajú sa aj „posts“).
  • Články sú zvyčajne zobrazené v chronologickom poradí, pričom najvyššie sa ukazuje najnovší článok.
  • nájdite nejaké stránky, kde si môžete založiť blog!
 • wiki
  • nie je to iba wikipédia!
  • wiki wiki – rýchlo v havajskom jazyku
  • vo wiki môže ktokoľkvek upravovať alebo vymazávať jej obsah, a to len použitím prehliadača, pričom bude takto upravovať aj zmeny predtým pridané inými používateľmi
  • pre porovnanie: blogy sú zvyčajne spravované jedným používateľom a neumožňujú návštevníkom meniť ich obsah, návštevníci môžu maximálne pridávať komentáre.
  • nájdite nejaké zaujímavé wiki stránky (nie iba wikipédiu)
 • sociálne siete
  • popremýšľajte o ich výhodách/nevýhodách
 • socialne záložkovanie (social bookmarking)
  • delicious.com
  • pinterest.com

Zdroje

http://www.eua.be/Libraries/publication/e-learning_survey

https://en.wikipedia.org/wiki/Blog