Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Domáca úloha (tabuľkový kalkulátor)

Zadanie

Na prvý pohľad táto úloha nesúvisí s tabuľkovým kalkulátorom, pripravíme si však niečo, čo potom využijeme pri projekte. Teda vašou úlohou je vymyslieť 5 rôznych otázok, ktoré potom položíte ľuďom vo svojom malom výskume v rámci projektu.

Požiadavky

 • všetky otázky by mali byť naviazané na jednu tému (napr. k športu; k času, ktorý ľudia strávia pri niečom; k jedlu; k škole; k práci; a pod.)
 • na všetky otázky sa musí dať odpovedať číselne:
  • môžete sa pýtať na množstvo (koľko…?)
  • alebo sa môžete pýtať na čas (koľko minút potrebuješ na …?)
  • alebo môžete ľudí požiadať o ohodnotenie niečoho (na škále od 1 do 5, ako by si ohodnotil…?)
 • otázky mi pošlite mailom (napíšte ich do správy, neposielajte mi to ako prílohu!)

Deadline

 • pre skupinu 3BF: 19. Október 2016 o 23:59
 • pre skupinu 3AF: 26. Október 2016 o 23:59
 • pre skupinu 2C: 26. Október 2016 o 23:59
 • pre skupinu SexA: 27. Október 2016 o 23:59
 • pre skupinu SexB: 27. Október 2016 o 23:59
 • pre skupinu 2A: 27. Október 2016 o 23:59