Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

12 – Nástroje na prezentácie

Okrem štandardného PowerPointu od Microsoft-u môžete na tvorbu prezentácií použiť aj iné nástroje. Pár z nich som vám ukázala na hodinách, tak si to skúsme zhrnúť:

 

Google Prezentácie

 

Ako sa k nim dostať?

Prihláste sa do gmailu, potom kliknite vpravo hore na také „3×3 štvorčeky“ a rozbalí sa vám ponuka všetkých možných nástrojov od Google. Medzi nimi bude aj Google Disk (žlto-modro-zelená ikona), teda cloud, kde máte 15 GB miesta na čokoľvek. Okrem iného vám ale tento priestor ponúka aj nástroje na spracovanie textu, tabuliek, prezentácií, atď. Nájdete ich po kliknutí na tlačidlo „Nové“ vľavo hore, pričom Prezentácie majú žltú (oranžovú?) farbu.

 

Výhody

Tento nástroj je svojím spôsobom veľmi podobný štandardnému PowerPointu, čo je istým spôsobom výhoda. Ukazovala som vám, ako si vytvoriť vlastnú predlohu (hore kliknite na Snímka – Upraviť predlohu, a potom upravujte slide označený ako „Predloha“, teda ten úplne prvý).

Okrem toho ale Google Prezentácie ponúkajú ohromnú výhodu pri samotnom prezentovaní. Po spustení prezentácie máte možnosť kliknúť na tlačidlo „Zobrazenie pre prezentujúceho“, čím sa vám otvorí okno, v ktorom môžete spustiť novú reláciu pre otázky poslucháčov. Tí potom naťukajú krátku webovú adresu do svojich telefónov, či iných zariadení s pripojením na internet, a tým sa im otvorí jednoduchý spôsob, ako vám klásť otázky. Parádny nástroj!

 

Nevýhody

Prezentáciu si môžete stiahnuť v rôznych formátoch (Súbor – Stiahnuť ako), ale potom sa to bude správať už len ako obyčajná prezentácia, výhoda ľahkého spôsobu kladenia otázok vypadne.

Niekto môže za nevýhodu považovať aj to, že sa musí prihlasovať do googleovského účtu… Nuž, to už nechám na zváženie.

 

Prezi

 

Ako sa tam dostať?

Kliknite na www.prezi.com, vpravo hore na „Log in“. Prihlásiť sa môžete svojím facebookovským účtom alebo účtom na LinkedIn-e. Ak by to nešlo, alebo by ste nechceli, vytvorte si nové konto kliknutím na „Sign up“. Prezi je platený software, ale existuje aj úplne základná verzia, ktorá vám celkom vystačí, a tá sa volá Basic (nie Standard!), takže si pri vytváraní nového účtu vyberte tú.

 

Výhody

Prezi je krásny nástroj na vytváranie krásnych prezentácií. Nádherne sa to animuje, zobrazuje, všetkým sa to páči. 🙂 Predpripravené máte template-y, z ktorých si nejaký vyberiete, a ktorý potom môžete ľubovoľne upravovať. Vľavo v zozname „slideov“ (aj keď tu to nie sú celkom slide-y) sa vždy zobrazuje iba zoznam aktuálnych podslideov, nevidíte tam úplne všetky. Ak na niektorý kliknete, zobrazený zoznam sa zmení – zobrazia sa subtopics slide-u, na ktorý ste klikli. Subtopics viete pridávať, či odoberať (vľavo dole máte tlačidlo +Subtopics na pridanie, odobratie prebehne jednoduchým stlačením Delete-u).

Okrem toho viete do týchto prezentácií jednoducho vložiť aj videá z youtube.

 

Nevýhody

Prezi je platený software. Jeho základná, bezplatná verzia, vám umožní prezentáciu vytvoriť, aj ju uložiť, aj ju odprezentovať, všetko to ale musí prebehnúť s pripojením na internet. Bez internetu sa nepohnete.

 

GoConqr

 

Ako sa tam dostať?

Kliknite na https://www.goconqr.com/. Vpravo hore kliknite na Sign In. Prihlásiť sa môžete svojím facebookovským alebo googleovským účtom, prípadne si môžete vytvoriť úplne nový účet kliknutím na „Sign up“.

 

Výhody

GoConqr je komplexnejší nástroj, ktorý ponúka viac možností. Dôvod, pre ktorý som ho zaradila k prezentáciám je ten, že v ňom môžete vytvárať aj MindMaps (myšlienkové mapy). Vľavo hore máte tlačidlo „Create“, z ponuky si treba vybrať MindMaps. Potom už len pridávate bublinky kllikaním na symboly pluska.

Tieto myšlienkové mapy sa dajú potom celkom pekne prezentovať (majú to celkom pekne vymyslené) kliknutím hore na také žlté tlačidlo foldra (Actions) a vybratím „Play“.

Okrem toho vám tento web ponúka využívať iné, celkom užitočné nástroje, ako flashcards, flowcharts, a pod.

GoConqr využíva filozofiu sociálnej siete, môžete si teda upravovať profil, byť súčasťou nejakej skupiny, v ktorej budete niečo zdieľať, a pod.

 

Nevýhody

V MindMaps sa podľa môjho názoru celkom nešikovne pracuje s obrázkami, ba priam by som sa im najradšej vyhla, ak to naozaj nebude nevyhnutné.

Inou nevýhodou pre niekoho môže byť aj ťažšia orientácia v systéme na začiatku (treba si zvyknúť, kde čo nájdete).

 

Coggle

 

Ako sa tam dostať?

Kliknite na coggle.it, potom na „Sign up now“ a prihláste sa pomocou svojho googleovského účtu. Ak sa vám náhodou zobrazí ponuka rôznych platených balíčkov, zavrite ju (mali by ste vidieť krížik v pravom hornom rohu tej ponuky). Novú myšlienkovú mapu vytvoríte kliknutím na zelené tlačidlo vľavo hore „+Create Diagram“.

 

Výhody

Pomerne jednoduchá práca, nové uzly (bublinky, v angličtine „nodes“) pridávate klikaním na symbol +. Kliknite pravým tlačidlom na ľubovoľný uzol (pozor ale, nie vtedy, keď tam bliká kurzor – v tomto prípade treba najskôr kliknúť niekde mimo, aby kurzor prestal blikať, a až potom kliknúť pravým tlačidlom na ten uzol) a zobrazí sa vám kontextové menu pre daný uzol.

Vkladanie obrázkov do jednotlivých uzlov tu taktiež funguje veľmi efektívne (podstatne lepšie ako v GoConqr), ale trošku bol problém so zväčšovaním tých obrázkov. Ak teda chcete vložený obrázok zväčšiť a nejde to štandardným ťahaním, skúste naň dvojkliknúť. Zobrazí sa niečo takéto: (https://coggle-images.s3.amazonaws.com/592fc1709db62f0001ae565c-ebc4d94e-98b7-4085-b5be-cf4db03f61e7.png 150×112), pričom posledné dve čísla hovoria o veľkosti obrázka. Skúste ich teda prepísať tak, že ich napríklad zdvojnásobíte, čiže v uvedenom príklade by som ich prepísala na 300×224.

Okrem toho sa za výhodu dá považovať aj to, že si k tvorbe jednej myšlienkovej mapy môžete pozvať i spolupracovníkov, a to kliknutím na ikonku s pluskom, ktorá sa nachádza za vašou ikonkou vpravo hore.

 

Nevýhody

Rozhodne na prvý pohľad škaredšia prezentácia (otvoríte ju kliknutím na prvú ikonku zľava vpravo hore „Present this coggle“). Jednotlivé uzly si rozbaľujete sami postupným klikaním na pluska, pričom tieto uzly môžete aj zabaliť späť (kliknutím na mínuská).