Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

04 – test

Na tejto hodine sme písali test.