Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

03 – pridávame obsah

Toto všetko už zvládnete. Určite. Tak smelo do toho:

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 10 odstavcov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu (do LibreOffice Writer).
 2. Dokument si uložte do svojho priečinka.
 3. Pridajte do textu na 3 rôzne miesta do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 4. Vytvorte si vlastný štýl na kapitoly, pričom nastavte aspoň 5 vlastností:
  • podfarbenie
  • orámovanie, vzdialenosť textu od obsahu
  • veľkosť, typ písma
  • nejaké efekty pre písmo
  • odsadenie a rozostupy
  • číslovanie
 5. Vložte do dokumentu pätičku a do nej pridajte číslo strán.
 6. Vložte do dokumentu hlavičku, v ktorej sa bude nachádzať vľavo názov dokumentu (Lorem ipsum, pokus tretí.).
 7. Na začiatok dokumentu pridajte prázdnu stranu, ktorá bude slúžiť ako titulná strana. V jej strede by mal byť dostatočne veľkými písmenami zobrazený názov práce (Lorem ipsum, pokus tretí.). Zabezpečte, aby sa na titulnej strane nezobrazovala hlavička, ani číslo strany.
 8. Na titulnej strane v pravej dolnej časti stránky by malo byť vaše meno a priezvisko. Umiestnite ho tam, pričom na to vytvorte nový štýl.
 9. Upravte štýl použitý na jednotlivé odseky textu tak, aby bol zarovnaný do bloku. Následne umiestnite tento text do dvoch stĺpcov (pozor, názvy kapitol majú byť umiestnené na celej šírke strany).

 

A toto je pár noviniek:

 1. Vložte do hlavičky vaše meno a priezvisko tak, aby sa nachádzalo vpravo. Použite tabulátor.
 2. Vložte do dokumentu za titulnú stranu novú prázdnu stranu, do ktorej vložíte obsah. Nadpis „obsah“ má mať rovnaké nastavenia ako kapitoly, len nemá používať číslovanie (nenastavujte to celé odznovu, v nastaveniach štýlu použite možnosť „zdediť od“).
 3. Skúste sa s obsahom kúsok pohrať tak, aby bol zobrazený v dvoch stĺpcoch a pod.
 4. Potom skúste do dokumentu vložiť ďalšiu kapitolu (na ktorú tiež aplikujete štýl Kapitola) a aktualizujte si obsah (kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte vhodnú možnosť.) Obsah sa sám aktualizuje. 🙂