Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

02 – čísla strán, stĺpce

Najskôr si zopakujeme niečo z minulého týždňa:

 1. Navštívte túto stránku a vygenerujte si text dlhý 10 odstavcov. Vygenerovaný text skopírujte a vložte ho do novovytvoreného dokumentu (do LibreOffice Writer).
 2. Dokument si uložte do svojho priečinka.
 3. Pridajte do textu na 3 rôzne miesta do samostatných riadkov slovo „Kapitola“.
 4. Vytvorte si vlastný štýl s názvom Kapitola tak, aby spĺňal nasledovné kritériá:
  • celý riadok, v ktorom sa nachádza slovo Kapitola, bude podfarbený nejakým gradientom
  • celý riadok, v ktorom sa nachádza slovo Kapitola, bude orámovaný zo všetkých strán, pričom vzdialenosť orámovania od obsahu bude 0,5cm. Zvoľte nejakú vhodnú farbu orámovania.
  • veľkosť písma nastavte na 18pt, tučné, pridajte mu tieň
  • pred odstavcom a za odstavcom nastavte rozostup na 1cm
  • na kapitoly použite číslovanie typu 2
 5. Pridajte do dokumentu čísla strán – nech sú umiestnené v pätičke a nech sú v tvare <= 1 =>, <= 2 =>, atď.

 

A teraz novinky:

 1.  Vložte na začiatok dokumentu prázdnu stranu (nie entermi!).
 2. Na prvú stranu napíšte text: Lorem ipsum, pokus druhý. Na tento text si potom vytvorte vlastný štýl s nasledujúcimi vlastnosťami:
  • zarovnanie bude uprostred
  • veľkosť textu 32pt, tučné
  • pred odsek vložte rozostup 10cm
 3. Číslovanie strán sa na úplne prvej – titulnej – strane nemá objavovať, číslo zobrazené na druhom liste bude 1.
 4. Skúste teraz upraviť číslovanie strán, aby číslo zobrazené na druhom liste bolo 2 (3, akékoľvek).
 5. Upravte štýl použitý na jednotlivé odseky tak, aby bol zarovnaný do bloku.
 6. Upravte rozmiestnenie textu od druhého listu tak, aby boli jednotlivé odseky zarovnané do dvoch stĺpcov. Pridajte medzi stĺpce oddeľujúcu čiaru. Zabezpečte, aby text v jednotlivých stĺpcoch nebol na sebe nalepený.
 7. Zvoľte si ľubovoľný odsek nachádzajúci sa v jednom zo stĺpcov na pravej strane a presuňte ho na ďalšiu stranu (na jeho pôvodnom mieste vznikne teda prázdny biely priestor). Nepoužívajte na to stláčanie enterov!
 8. A takto by to malo vyzerať.