Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

1. ročník GMET (2)

Milí prváci, kvinťáci a 2f-kári!

 

V tomto polroku vás čakajú dve hlavné témy – najskôr práca s textovým editorom, a potom vektorová grafika. Materiály k tomuto učivu budete nachádzať tuto na linterfope.

 

Informácie o tom, koľko aktivít a za koľko bodov tentokrát nedostanete (na hodine som vysvetlila/vysvetlím) prečo. Každopádne neoznámené písomky nedávam.

 

Za pokusy o plagiátorstvo (aj čiastočné) bude za úlohu udelených automaticky 0 bodov pre VŠETKÝCH AKTÉROV plagiátorstva (aj kto odpísal, aj kto dal odpísať).