Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Prevody z dvojkovej do desiatkovej, z desiatkovej do šestnástkovej (a naopak)

 1. Preveďte nasledujúce čísla z dvojkovej sústavy do desiatkovej:
  1. 10102
  2. 1110102
  3. 100112
  4. 1110112
  5. 100110012
  6. 1001101012
 2. Preveďte nasledujúce čísla zo šestnáskovej do desiatkovej sústavy:
  1. 1A516
  2. F03416
  3. AB516
  4. B0B016
  5. DED016
  6. F1FA16
 3. Preveďte nasledujúce čísla z desiatkovej do šestnáskovej sústavy:
  1. 10016
  2. 409216
  3. 100 00016
  4. 60 00016
  5. 12 34516
  6. 55516