Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

09 – text v GIMPe

Na tejto hodine si skúsite jednak rôzne formy zafarbenia obrázku, ktorý bol na začiatku čiernobiely + prácu s textom.

Stiahnite si tento súbor.