Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

07 – pokračujeme v Gimpe

Na tejto hodine si skúsime prácu s vrstvami, ďalšími nástrojmi na výber a maskou.

 

Stiahnite si nasleudujúce súbory: birthday a ghoul. Oba si otvorte v Gimpe. Pracovať budeme najskôr s obrázkom s názvom ghoul.