Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

06 – začíname s gimpom

  1. Vytvorte nový projekt v GIMPe a skúšajte ho exportovať do rôznych formátov v rôznych farebných režimoch (navigácia na hodine).
  2. Stiahnite si súbor a pracujte s ním podľa pokynov na hodine.