Veronika Dropčová
veronika.dropcova(at)gmail.com

   nika.blog.matfyz.sk

Wiki – inštrukcie

Na tejto stránke sa dočítate pár inštrukcií k práci v tímoch na spoločnej wiki.

V prvom rade, ak si niekto ešte stále nie je istý, o čo ide, nech klikne na tento odkaz, kde nájde zdôvodnenie výberu tejto aktivity.

  1. Boli ste rozdelení do tímov, zoznam jednotlivých členov nie je dostupný na webe, hľadajte ho vo svojich mailových adresách (ako správu odo mňa).
  2. V rámci tímov budete dvakrát spracovávať pridelené témy z oblasti počítačových sietí a internetu na základe toho, čo ste počuli v škole na vyučovaní.
  3. Vždy budete mať presne stanovený deadline na ukončenie práce, spravidla to bude štvrtok večer (ak nastane výnimka, upozorním na to).
  4. Témy vám budú pridelené v piatok do večera mailom.
  5. Ak nenastanú žiadne komplikácie (napr. zrušené hodiny kvôli summitu), tak tímy s nepárnym číslom budú mať témy pridelené 7.10.2016 a 11.11.2016. Tímy s párnym číslom budú mať témy pridelené 21.10.2016 a 4.11.2016. Ak by malo dôjsť k posunu, budem o tom informovať.
  6. Celá diskusia (rozdelenie práce, riešenie prípadných problémov a podobne) je vítaná (a žiadaná) v časti „Diskusia“ na príslušnej stránke na wiki.
  7. Za túto prácu môžete získať 2×10 bodov + 4 bonusové body za výnimočnú aktivitu na wiki (podľa pravidiel pre EVL, resp. GMET).
  8. Ak pracujete v tímoch zložených zo študentov EVL a GMET, je nevyhnutné, aby ste danú tému spracovali v angličtine a v slovenčíne, teda v oboch jazykoch. Ak pracujete v tímoch zložených iba zo študentov EVL, tému spracovávate iba v angličtine.

Ak máte akékoľvek otázky, píšte mi mail, alebo sa ma opýtajte v škole. 🙂