Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

V apríli (presnejšie siedmeho) sme sa s maturantmi vybrali do Centra podpory študentov s rôznymi špecifickými poruchami, ktoré sídli na matfyze. Majú tam rôzne hardvérové aj softvérové nástroje, ktoré umožňujú ľuďom s rôznymi obmedzeniami používať počítač viac-menej bez obmedzení. 🙂   Ide o ľudí s rôznymi zrakovými poruchami (úplná alebo čiastočná strata zraku), sluchovými poruchami … Čítať ďalej Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami